سال شوم ۱۴۱۲ برای نفتی‌های ایران در راه است!

آقای پزشکیان از پرونده‌های فساد بعضی افراد کمیته اتتصابات صنعت نفت خودخبردارید؟/فرار روبه جلو فاسدین نفت با سواستفاده از یک ستاد

صنعت نفت بازهم بازیچه دست آقازاده‌هامی‌شود؟/ چرا جلسه کمیته انتصابات نفت نسبت داده شده به پزشکیان در دفتر یک پیمانکار پتروشیمی برگزار می‌شود؟!

وزیرنفت دولت چهاردهم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

حاشیه‌های نفت و انرژی/از سناریوهای احتمالی صادرات نفت در دولت جدید تا برنده تراژدی کرسنت!

سوالاتی که در مجمع پالایشگاه اصفهان باید پرسید!/ثبت شرکت‌های کاغذی برای چه بود؟

قطعی شد!/پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس وارد بورس می‌شود!

بهترین فرد برای تکیه بر صندلی معاون اولی دولت چهاردهم کیست؟

نخست وزیرهند در مسکو چه می‌خواهد؟

اخبار بیشتر