همه پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت گاز در سیستان‌وبلوچستان تکمیل شدند

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد این شرکت در دولت سیزدهم وابستگی‌ها را قطع و بر توانمندسازی سازندگان ایرانی تمرکز کرده است.

اقدامات دولت سیزدهم برای توسعه ذخیره سازی گاز

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: این شرکت در دولت سیزدهم وابستگی‌ها را قطع و بر توانمندسازی سازندگان ایرانی تمرکز کرده است.

قیمت گاز تخصیصی به صنایع باید منطقی تر باشد

جا ماندن ایران از صادرات گاز به اروپا

جمع آوری گازهای مشعل در دولت سیزدهم جدی شد

فعال شدن ظرفیت توان داخلی در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز

نقش خاورمیانه در نوسان قیمت‌های گاز جهان

حذف موانع توسعه صنعت گاز در دولت مردمی

کاهش ۱۲۰۰ میلیون مترمکعبی گازسوزی در ۱۴۰۳

افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا

اخبار بیشتر