مخاطبین عزیز "نفتی‌ها" خبرنگار افتخاری ما باشید!
شما می توانید اطلاعات اخبار خود به همراه عکس یا فیلم آن خبر را به اینستاگرام "نفتی‌ها" به آدرس https://instagram.com/NaftihaNews و یا آدرس ایمیل naftiha.ir@gmail.com ارسال فرمایید.
قطعا بررسی خبرهای ارسالی شما در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد و در صورت صحت مطلب و اطلاعات ارسالی در اولین زمان مناسب منتشر خواهد شد.
لطفا در متن خبر ارسالی خود برای ما درج نمایید که تمایلی به انتشار نام خود در گزارش ارسالی با عنوان خبرنگار افتخاری "نفتی‌ها" را دارید یا خیر!