نفت / شناسه خبر: 40458 / تاریخ انتشار : 1400/1/30 09:12
|

ورشکستگی در یک قدمی صندوق بازنشستگی نفت / وقتی ۸۶ درصد دارایی‌های گروه بدهی است!

صورت وضعیت مالی شرکت‌ھای گروه بدون صندوق در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق‌های بازنشستگی ، صنعت نفت حکایت از آینده ای تاریک و قرار گرفتن این صندوق در آستانه ورشکستگی دارد.

نفتی ها /صورت وضعیت مالی شرکت‌ھای گروه بدون صندوق در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق‌های بازنشستگی ، پس اندازو رفاه کارکنان صنعت نفت حکایت از آینده ای تاریک و قرار گرفتن این صندوق در آستانه ورشکستگی دارد.
بنابر آمارهای درج شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق‌های بازنشستگی ، پس اندازو رفاه کارکنان صنعت نفت  بنابر عملکرد سال ۱۳۹۸، هم اکنون حدود ۸۶ درصد دارائی‌ھای شرکت‌ھای گروه را بدھی تشکیل می‌دھد به نحویکه دارائی‌ھای خالص آنھا فقط ۱۴ درصد کل دارائی‌ھاست.
همچنین سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ ۲۲۳۴۰ میلیارد تومان ازمحل بدھی وقرضه یا وام انجام گرفته وبخش عمده وام دریافتی به مبلغ ۱۳۳۸۵۰ میلیارد تومان به صورت طلب ازبدھکاران است که به اذعان بسیاری از کارشناسان نشان ازرویداد ھای مالی ودادوستدھای روزمرگی دارد.
از سویی دیگر گزارش‌ھای حسابرسی وبازرسی قانونی به راکد ماندن، سوخت شدن، عدم وصول وبلاتکلیفی بخش قابل ملاحظه ای از آنھا یعنی مطالبات عمده اشاره داشته است وحیف ومیل میلیاردی ازسال ۹۲ به بعد ازجمله درھلدینگ راھبران جوان آرمان با عملکرد مردود وشرکت گروه نفت جی، تاسیسات دریائی، مھندسی ساختمان وسایرشرکتھا که درگزارش‌ھای کمیته مرکزی حسابرسی داخلی ھم مندرج ومستند است ازباقی‌مانده خالص دارائی‌ھای کل عملیات شرکت‌ھای گروه وبطورکلی این صورت وضعیت مالی متاسفانه تصویراطمینان بخش وامید وارکنندھ ‌‌ای با انتظار ارزش افزوده مطلوب مشاھده نمی‌شود!  این تصویرعدم کارآئی وعدم بھره وری وبه طورکلی ناکارآمدی راھبری ومدیریتی را درسطح بنگاه بسیار نامناسب نشان می‌دھد؛ تا جاییکه بسیاری از کارشناسان با اشاره بر وثیقه‌های زیاد این صندوق معتقدند: با اینهمه وثیقه آینده صندوق ورشکستگی است.

 

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/40458

کلیدواژه

صندوق بازنشستگی نفت

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها