نفت / شناسه خبر: 40425 / تاریخ انتشار : 1400/1/22 16:56
|

سقوط ۲۳ درصدی تولید گاز اروپا در سال گذشته

گزارش جدید کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که تولید گاز داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۰ به ۵۴ میلیارد متر مکعب رسیده است که ۲۲.۸ درصد از ۷۰ میلیارد متر مکعب تولید شده در سال قبل آن کمتر است.

نفتی ها /گزارش جدید کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که تولید گاز داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۰ به ۵۴ میلیارد متر مکعب رسیده است که ۲۲.۸ درصد از ۷۰ میلیارد متر مکعب تولید شده در سال قبل آن کمتر است.

گزارش جدید کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که تولید گاز داخلی این منطقه در سال ۲۰۲۰ به ۵۴ میلیارد متر مکعب رسیده است که ۲۲.۸ درصد از ۷۰ میلیارد متر مکعب تولید شده در سال گذشته کمتر است.

هلند که در سال ۲۰۱۹ تولید گاز خود را به ۳۳.۷ میلیارد متر مکعب رسانده بود در سال ۲۰۲۰ شاهد افت این تولید به ۲۴ میلیارد متر مکعب بود.

رومانی و آلمان که در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۰ میلیارد متر مکعب و ۵.۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرده بودند در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۹ میلیارد متر مکعب و ۴.۹ میلیارد متر مکعب تولید داشتند.

در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ تولید گاز طبیعی اروپا به ۱۳.۷ میلیارد متر مکعب رسید که ۱۵ درصد از سه ماهه مشابه سال قبل کمتر است.

این در حالی است که مصرف گاز طبیعی اروپا در ۳ ماهه چهارم سال گذشته با ۱.۳ درصد افزایش به ۱۱۹.۲ میلیارد متر مکعب رسید.

مهر

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/40425

کلیدواژه

کمیسیون اروپا

تولید گاز

متر مکعب

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها