نفت / شناسه خبر: 39545 / تاریخ انتشار : 1399/8/26 08:11
|

انتشار نامه پر از ابهام جمعی از کارشناسان شرکت متن/ افشای تخلفات مبهمی که مهر تایید به آنان تاریخ ساز می‌شود!

جمعی از کارشناسان شرکت متن طی ارسال نامه ای به ایمیل "نفتی‌ها" خواستار رفع ابهاماتی در خصوص پروژه احداث تاسیسات فراورشی سیار در طرح آزادگان جنوبی شدند.

نفتی ها /جمعی از کارشناسان شرکت متن طی ارسال نامه ای به ایمیل "نفتی‌ها" خواستار رفع ابهاماتی در خصوص پروژه احداث تاسیسات فراورشی سیار در طرح آزادگان جنوبی شدند. ابهاماتی که به نظر می‌رسد به طور دقیق و موشکافانه به یکایک آنان دراین نامه پرداخته شده و تاکید گشته که باید به یکایک این سوالات پاسخی شفاف در راستای صیانت از اعتبار صنعت نفت داده شود. دراین نامه نام متخلفان و شرکت‌های مذکور کاملا قید شده بود که بنا بر رعایت اصول حریم خصوصی افراد تا زمان ارائه حکم مستدل قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نسبت به این ابهامات از درج نام مدیران متخلف احتمالی که بیشتر یکی از آنان را هدف گرفته بود و درعین حال شرکت مورد تاکید دراین گزارش خودداری گردیده است. با اینحال این نامه پر از ابهامات زیان باری برای کشور تلقی می‌شود که در صورت صحت هر یک ازاین تخلفات می‌توان آن را به نام افشای فساد تاریخ ساز دیگر در صنعت نفت نام گذاری کرد. متن نامه ارسالی با حذف نام مدیران احتمالی متخلف و البته نام شرکت مورد بحث به شرح ذیل می‌باشد.
لازم به توضیح است که این نامه در ۲ بخش و تخلف در ۲ پروژه مختلف نگاشته شده که بخش دوم آن به جهت عدم تمرکز بر روی موضوع مورد بحث به انتشار در روزی دیگر موکول گشت. فردا سه شنبه بخش دوم این نامه با ابهامات طرح شده در پروژه ای دیگر در "نفتی‌ها" منتشر خواهد شد.
متن نامه به شرح زیر می‌باشد.
ما جمعی از کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه نفت ، ضمن آرزوی موفقیت برای شما در بیان «کشف هرگونه تخلف» به «منظور صیانت از اعتبار صنعت نفت» بعنوان رسانه ای اثرگذار، خواستار پیگیری موارد ذیل می‌باشیم ؛
در اجرای پروژه احداث تاسیسات  فراورشی سیار در طرح آزادگان جنوبی پروژه ای که با تاخیر بیش از یکسال بجای ۴ ماه طی ۱۶ ماه علیرغم ایرادات فراوان، هزینه‌های غیرمعقول،‌تغییرات متعدد درطرح توسعه میدان ، اضافه کاری‌های احتمالی  متعدد در برخی پیمان‌ها، آن هم با نصف توان و ظرفیت وارد فاز تولید شد ابهامات بسیاری همچنان پابرجاست.  موارد متعددی که از طرف بازرسی نفت و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مدتهاست که تحت بررسی است.
الف: در زمان مذاکرات قراردادی با یک شرکت ایتالیایی قیمت پیشنهادی پیمانکار به ازای تولید هر بشکه نفت معادل ۶۸ صدم دلار( ۶۸ سنت دلار ) اعلام می‌شود ولی با تعجب فراوان قرارداد با مبلغ بشکه ای ۱.۲۴ دلار با شرکت چ - ا ( ثبت شده در منطقه اروند) منعقد می‌شود بحث عقد قرارداد با شرکتی جدای از برنده مناقصه موردی است که باید با دقت بررسی و کنکاش شود زیرا پیشنهاد صریح پیمانکار ایتالیایی ۶۸صدم دلار بوده و قرارداد با پیمانکار ایرانی بمبلغ ۱.۲۴ دلار منعقد می‌شود. سفرهای مکرر یکی از مدیران اصلی پروژه به ایتالیا بدون مجوز نهاد ریاست جمهوری هم مبهم است! دراین بین باید پاسخ داده شود که جلسات در دبی با  مدیرعامل شرکت چ - ا  به چه معنایی بوده ؟!
ب : بحث دیگر افزایش مبلغ قرارداد از بشکه ای ۶۸ سنت به ۱.۲۴ دلار است که اگر در نظر بگیریم روزانه ۵۰ هزار بشکه در این واحد فراورش بشود تفاوت سالانه این عدد بالغ بر (۵۰،۰۰۰ *۷۶ سنت دلار *۳۶۵ روز = ۱۳،۸۷۰،۰۰۰ دلار ) ۱۳.۸ میلیون دلار از جیب بیت المال است ضروری است همه مستندات بصورت کامل بررسی و دست درازی به بیت المال منقطع شود.
ج : طبق ساختار این قرارداد ، ‌همه هزینه‌ها بعهده شرکت چ - ا  بود لیکن در زمانی که شرکت متن با کمبود بودجه در طرح‌ها مواجه بود قریب به ۱۱۰ میلیارد ریال مصوبه هیات مدیره به این پروژه تعلق گرفت بودجه مزبور با مدیریت یکی از مدیران وقت صرف چه فعالیت‌هایی شد که حتی ریالی از طلب و ادعای پیمانکاران فرعی تسویه نشد ؟
د : دلیل استفاده از قرارداد لرک جهان برای عملیات سیویل کارخانه و پرداخت هزینه آن خارج از پیمان شرکت چ - ا  چه بود ؟ مگر نه اینکه فعالیت سیویل کارخانه نیز بعهده شرکت مذکور بوده ! سقف پیمان لرک جهان با این کار پر شده و قادر به انجام فعالیت‌های قرارداد خود نبوده آسیبی که بدلیل عدم مرمت جاده ها و موقعیت پدها (توسط لرک جهان بعلت پرشدن سقف پیمان ) ناشی از آبگرفتگی زمستان ۹۷ و ۹۸ به طرح بزرگ آزادگان خورد و چندین چاه تولیدی از مدار تولید خارج شد و شاهد افت زیاد تولید نفت در این میدان بزرگ بودیم بعهده کیست ؟ بکارگیری پیمانکارهای فرعی متعدد در این پروژه با چه الگو و مبنایی بوده است؟پیمانکارانی که تعلل پرداخت صورت وضعیت آنها منجر به اعتراضات و شکایات متعدد بر علیه کارفرما شده بود.
ه : پرونده قاچاق کالا ناشی از کاهش ۳۶۰۰ کیلویی بار کانتینر کالای شرکت چ - ا  در جابجایی کالا از گمرک به یک انبار بی نام و توقف سه روزه آن و سپس حرکت بسمت سایت در بازپرسی شعبه اول دیلم سال ۱۳۹۷ چه شد ؟ چه کالایی در این مجمعی از کارشناسان شرکت متن طی ارسال نامه ای به ایمیل "نفتی‌ها" خواستار رفع ابهاماتی در خصوص پروژه احداث تاسیسات فراورشی سیار در طرح آزادگان جنوبی شدند. ابهاماتی که به نظر می‌رسد به طور دقیق و موشکافانه به یکایک آنان دراین نامه پرداخته شده و تاکید گشته که باید به یکایک این سوالات پاسخی شفاف در راستای صیانت از اعتبار صنعت نفت داده شود. دراین نامه نام متخلفان و شرکت‌های مذکور کاملا قید شده بود که بنا بر رعایت اصول حریم خصوصی افراد تا زمان ارائه حکم مستدل قوه قضاییه و نهادهای نظارتی نسبت به این ابهامات از درج نام مدیران متخلف احتمالی که بیشتر یکی از آنان را هدف گرفته بود و درعین حال شرکت مورد تاکید دراین گزارش خودداری گردیده است. با اینحال این نامه پر از ابهامات زیان باری برای کشور تلقی می‌شود که در صورت صحت هر یک ازاین تخلفات می‌توان آن را به نام افشای فساد تاریخ ساز دیگر در صنعت نفت نام گذاری کرد. متن نامه ارسالی با حذف نام مدیران احتمالی متخلف و البته نام شرکت مورد بحث به شرح ذیل می‌باشد.
لازم به توضیح است که این نامه در ۲ بخش و تخلف در ۲ پروژه مختلف نگاشته شده که بخش دوم آن به جهت عدم تمرکز بر روی موضوع مورد بحث به انتشار در روزی دیگر موکول گشت. فردا سه شنبه بخش دوم این نامه با ابهامات طرح شده در پروژه ای دیگر در "نفتی‌ها" منتشر خواهد شد.
متن نامه به شرح زیر می‌باشد.
ما جمعی از کارشناسان شرکت مهندسی و توسعه نفت ، ضمن آرزوی موفقیت برای شما در بیان «کشف هرگونه تخلف» به «منظور صیانت از اعتبار صنعت نفت» بعنوان رسانه ای اثرگذار، خواستار پیگیری موارد ذیل می‌باشیم ؛
در اجرای پروژه احداث تاسیسات  فراورشی سیار در طرح آزادگان جنوبی پروژه ای که با تاخیر بیش از یکسال بجای ۴ ماه طی ۱۶ ماه علیرغم ایرادات فراوان، هزینه‌های غیرمعقول،‌تغییرات متعدد درطرح توسعه میدان ، اضافه کاری‌های احتمالی  متعدد در برخی پیمان‌ها، آن هم با نصف توان و ظرفیت وارد فاز تولید شد ابهامات بسیاری همچنان پابرجاست.  موارد متعددی که از طرف بازرسی نفت و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مدتهاست که تحت بررسی است.
الف: در زمان مذاکرات قراردادی با یک شرکت ایتالیایی قیمت پیشنهادی پیمانکار به ازای تولید هر بشکه نفت معادل ۶۸ صدم دلار( ۶۸ سنت دلار ) اعلام می‌شود ولی با تعجب فراوان قرارداد با مبلغ بشکه ای ۱.۲۴ دلار با شرکت چ - ا ( ثبت شده در منطقه اروند) منعقد می‌شود بحث عقد قرارداد با شرکتی جدای از برنده مناقصه موردی است که باید با دقت بررسی و کنکاش شود زیرا پیشنهاد صریح پیمانکار ایتالیایی ۶۸صدم دلار بوده و قرارداد با پیمانکار ایرانی بمبلغ ۱.۲۴ دلار منعقد می‌شود. سفرهای مکرر یکی از مدیران اصلی پروژه به ایتالیا بدون مجوز نهاد ریاست جمهوری هم مبهم است! دراین بین باید پاسخ داده شود که جلسات در دبی با  مدیرعامل شرکت چ - ا  به چه معنایی بوده ؟!
ب : بحث دیگر افزایش مبلغ قرارداد از بشکه ای ۶۸ سنت به ۱.۲۴ دلار است که اگر در نظر بگیریم روزانه ۵۰ هزار بشکه در این واحد فراورش بشود تفاوت سالانه این عدد بالغ بر (۵۰،۰۰۰ *۷۶ سنت دلار *۳۶۵ روز = ۱۳،۸۷۰،۰۰۰ دلار ) ۱۳.۸ میلیون دلار از جیب بیت المال است ضروری است همه مستندات بصورت کامل بررسی و دست درازی به بیت المال منقطع شود.
ج : طبق ساختار این قرارداد ، ‌همه هزینه‌ها بعهده شرکت چ - ا  بود لیکن در زمانی که شرکت متن با کمبود بودجه در طرح‌ها مواجه بود قریب به ۱۱۰ میلیارد ریال مصوبه هیات مدیره به این پروژه تعلق گرفت بودجه مزبور با مدیریت یکی از مدیران وقت صرف چه فعالیت‌هایی شد که حتی ریالی از طلب و ادعای پیمانکاران فرعی تسویه نشد ؟
د : دلیل استفاده از قرارداد لرک جهان برای عملیات سیویل کارخانه و پرداخت هزینه آن خارج از پیمان شرکت چ - ا  چه بود ؟ مگر نه اینکه فعالیت سیویل کارخانه نیز بعهده شرکت مذکور بوده ! سقف پیمان لرک جهان با این کار پر شده و قادر به انجام فعالیت‌های قرارداد خود نبوده آسیبی که بدلیل عدم مرمت جاده ها و موقعیت پدها (توسط لرک جهان بعلت پرشدن سقف پیمان ) ناشی از آبگرفتگی زمستان ۹۷ و ۹۸ به طرح بزرگ آزادگان خورد و چندین چاه تولیدی از مدار تولید خارج شد و شاهد افت زیاد تولید نفت در این میدان بزرگ بودیم بعهده کیست ؟ بکارگیری پیمانکارهای فرعی متعدد در این پروژه با چه الگو و مبنایی بوده است؟پیمانکارانی که تعلل پرداخت صورت وضعیت آنها منجر به اعتراضات و شکایات متعدد بر علیه کارفرما شده بود.
ه : پرونده قاچاق کالا ناشی از کاهش ۳۶۰۰ کیلویی بار کانتینر کالای شرکت چ - ا  در جابجایی کالا از گمرک به یک انبار بی نام و توقف سه روزه آن و سپس حرکت بسمت سایت در بازپرسی شعبه اول دیلم سال ۱۳۹۷ چه شد ؟ چه کالایی در این میان از کانتینر خارج و یا جایگزین شد؟ چرا این پرونده با این وضوح تخلف و ضرورت صدور حکم قضایی کیفری به ناگاه مختومه اعلام می‌شود ؟!
توضیحات: "نفتی‌ها" به واسطه رسالت خبری و اطلاع رسانی خود،  این ابهامات را از سوی مسوولان و نهادهای مسوول پیگیری خواهد نمود و تا جواب نهائی در جهت پاسخ دهی شفاف به این موضوعات درکنار کارشناسان خدوم این صنعت قرار خواهد داشت.یان از کانتینر خارج و یا جایگزین شد؟ چرا این پرونده با این وضوح تخلف و ضرورت صدور حکم قضایی کیفری به ناگاه مختومه اعلام می‌شود ؟!
توضیحات: "نفتی‌ها" به واسطه رسالت خبری و اطلاع رسانی خود،  این ابهامات را از سوی مسوولان و نهادهای مسوول پیگیری خواهد نمود و تا جواب نهائی در جهت پاسخ دهی شفاف به این موضوعات درکنار کارشناسان خدوم این صنعت قرار خواهد داشت.

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/39545

کلیدواژه

احداث تاسیسات فراورشی سیار در طرح آزادگان جنوبی

طرح آزادگان جنوبی

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها