نفت / شناسه خبر: 127391 / تاریخ انتشار : 1402/6/21 16:55
|

ماجرای سوزانده شدن عجیب و غریب گاز در فلر عسلویه چه بود؟/ فلر متعلق به پتروشیمی پردیس است یا پارس؟

نفتی ها /صبح امروز "نفتی‌ها" توئیتی به نوشته صاحب امتیاز و مدیرمسوول خود منتشر نمود و در آن با انتشار عکسی از سوزانده شدن گاز به طور بسیار نامناسب در یکی از فلرهای عسلویه و باعنوان فلر پتروشیمی پردیس واکنش نشان داد؛ دراین بین مسوولان پتروشیمی پردیس در تماس با "نفتی‌ها" مالکیت این فلر توسط پتروشیمی پردیس را تکذیب کردند و معتقد بودند فلر مذکور اگرچه در نزدیکی ۳ فلر پتروشیمی آنان قرار دارد اما متعلق به پتروشیمی پارس است!

   (۲۱شهریورماه ۱۴۰۲ساعت ۹صبح) چنین وضعیتی در یکی از فلرها قابل مشاهده است
 
"نفتی‌ها" در تماس با روابط عمومی پتروشیمی پارس با رفتار نامناسب مدیر این مجموعه مواجه شد؛ چراکه مدیر مذکور تاکید کرد خبر را کلا بردارید و خبرنگار ما تاکید داشت که اختیار آنکه خبر از اساس برداشته شود یا خیر با مجموعه "نفتی‌ها"ست اما شما لطف بفرمایید به این سوال پاسخ دهید که این فلر مربوط به شما هست یا خیر که مدیر مذکور تاکید کرده از این طرز صحبت خوشش نیامده و پاسخ نمی‌دهد!
با اینحال در نهایت حراست پتروشیمی پارس پاسخگو بود و گفت در ساعت ۱۶ و خورده ای امروز می‌توانم بگویم سوزاندن گاز در فلرهای ما کاملا طبیعی است؛ پرسیدیم که یعنی ساعاتی پیش طبیعی نبوده و جواب دادند در همین حد هم وظیفه نداشتند که پاسخگوی ما باشند! البته تاکید هم کردند که در خصوص فلر مدنظرماهم پاسخی نمی‌دهند و این پاسخ کلی در خصوص تمام فلرهای این مجموعه است!
حال هنوز تکلیف این فلر و وضعیت سوزاندن عجیب و غریب گاز در آن مشخص نیست اینکه پتروشیمی پردیس صاحب این فلر نیست جای خود اما بالاخره اگر مشخص گردد پتروشیمی پارس مسوول چنین آلودگی در منطقه است باید به طور جد پاسخگوی مردم و سازمان محیط زیست باشد!

توضیح: رفتار روابط عمومی پتروشیمی پارس به شدت مورد نقد است. باید مسوولان امر را زیرسوال برد که چگونه چنین جایگاه مهمی را به افراد این‌چنینی م‌یدهند که اجازه هر نوع برخوردی شخصی و نه اداری را به خود می‌دهند چراکه اگر فرض را هم بر بد بودن کلام خبرنگار بگذاریم یک مدیر در جایگاه پرسنلی و نه شخصی باید جوابگوی یک خبرنگار باشد هرچند که توهینی نیز صورت نگرفته بود! یک مدیر روابط عمومی باید نحوه برخورد با خبرنگاران را بلد باشند مگر آنکه واقعا توهینی جدی و مستقیم که حقوق شهروندی و اجتماعی فرد را زیرسوال ببرد صورت بگیرد درغیراینصورت هیچ یک از ما حق نداریم در جایگاه حقوقی خود به دنبال رفتاری شخصی با دیگران باشیم و یادمان برود که از یک مجموعه حقوق می‌گیریم تا حافظ منافعش باشیم!
 
 
 
 
(۲۱شهریورماه ۱۴۰۲ساعت ۱۵:۳۰) چنین وضعیتی در یکی از فلرها قابل مشاهده است

 
 

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/127391

کلیدواژه

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پارس

سوزاندن فلر

فلر

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها