پادکست+عصرانه با نفتی‌ها ۲۹خرداد ماه

اخبار روزانه صنعت نفت و انرژی را با عصرانه با نفتی‌ها دنبال کنید.

۲۰ مرداد ۱۳۹۷