پادکست+عصرانه با نفتی‌ها 19 اردیبهشت ماه

اخبار روزانه صنعت نفت و انرژی را با عصرانه با نفتی‌ها دنبال کنید.

۲۰ مرداد ۱۳۹۷