پادکست+عصرانه با نفتی‌ها 18 اردیبهشت ماه

اخبار روزانه صنعت نفت و انرژی را با عصرانه با نفتی‌ها دنبال کنید.

۲۰ مرداد ۱۳۹۷