پادکست+عصرانه با نفتی‌ها 15اسفند ماه

اخبار روزانه صنعت نفت و انرزی را با عصرانه با نفتی‌ها دنبال کنید.

۲۰ مرداد ۱۳۹۷