نفت / شناسه خبر: 40249 / تاریخ انتشار : 1399/12/10 13:45
|

اعتراض مطالبه‌گرانه‌ی کارکنان قراردادی مدت موقت سازمان منطقه ویزه اقتصادی ماهشهر / موضوع چیست؟

اما تمام این سال‌ها این کارکنان سرانجام متوجه نشدند سرنوشت شغلیشان به دست، دست پشت پرده‌ها افتاده یا واقعا منطقه علی رغم تمام وعده و وعیدهایش توانایی مدیریت اوضاع را ندارد.

نفتی ها /صبح امروز کارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مطالبه حقوق قانونی خود مقابل دفتر مدیریت این سازمان تجمع کردند.
آنها طی این تجمع مطالبه‌گرایانه خواستار اجرای حکم قانونی وزارت کار در طبقه بندی مشاغل، طرح مزایای اقلیمی و اجرای پرداخت عیدی پایان سال طبق قانون کار می‌باشند.
نکته اما اینجاست، علی رغم این که طرح طبقه بندی می بایست از سال ۱۳۹۰ به اجرا در می آمد، مسئولین امر تاکنون از  اجرایش سرباز زده‌اند و تمام این سال‌ها جواب اعتراض کارکنان را یا با سکوت خاتمه داده‌اند و یا این که باز شدن این گره را در گرو  حمایت وزارت نفت دانسته‌اند .
اما در نهایت این کارکنان متوجه نشدند سرنوشت شغلیشان به دست پشت پرده‌ها افتاده یا این که واقعا منطقه علی رغم تمام وعده و وعیدهایش توانایی مدیریت اوضاع را ندارد.
حالا اما به اذعان نمایندهکارکنان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، این کارکنان در بین ۳۰۰۰۰ شاغل این منطقه در بدترین وضع معیشتی قرار دارند و منتظر رسیدن صدایشان به گوش مدیران منطقه و وزارت نفت  هستند.  

پست الکترونیکی نفتی‌ها به نشانی naftiha.ir@gmail.com برای دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و شکایات شما به عنوان پل ارتباطی این پایگاه خبری – تحلیلی با شما مخاطبان عزیز، در دسترس قرار دارد که شما مخاطبین عزیز نفتی ها می‌توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید.
 

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/40249

کلیدواژه

منطقه ویزه اقتصادی ماهشهر

سازمان منطقه ویزه اقتصادی ماهشهر

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها