طرح‌های جهش سوم پتروشیمی از بازار سرمایه تامین مالی می‌شود

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه طرح‌های جهش دوم و سوم پتروشیمی به لحاظ تأمین منابع مالی مشکلی ندارند،گفت:بیشتر طرح‌های جهش سوم از سوی هلدینگ‌های پتروشیمی اجرا می شوند.

از اجرای طرح‌های خصوصی سازی‌ دست و پاشکسته تا خام فروشی

مدتی است که حمایت از بخش خصوصی داخلی و استارت آپ‌ها به یکی از اهداف مهم وزارت نفت تبدیل شده است و تا به اکنون نیز برای رسیدن به این هدف برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده است؛ اما در این میانه....

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی

"نفتی‌ها" گزارش می‌دهد: ماجرای قرارداد یکصد میلیاردتومانی پازارگاد در خط پایان

بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده‌ پالایشی و پتروشیمی می‌شود

لزوم نقش آفرینی مؤثر روابط عمومی در صنعت پتروشیمی

NPC چگونه می‌تواند در کرمانشاه پروژه جدید اجرا کند؟

"نفتی‌ها" پرده برداری می‌کند: فرصت جوئی از تعطیلات و قدرت گیری بیشتر زنگنه ای‌ها در پتروشیمی

پتروشیمی ایران در مسیر پر فراز و نشیب توسعه

دلیل کاهش ۵۰درصدی تولید در پتروشیمی اروند چیست؟

اخبار بیشتر