نفت / شناسه خبر: 39623 / تاریخ انتشار : 1399/9/4 12:28
|

۸۹ درصد درآمدهای شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش ارقام حسابداری هستند

در سال ۹۷، حدود ۷۲۰.۵ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت بزرگنمایی شده اند و ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند.

نفتی ها /برخی از ارقام مندرج در درآمدها و هزینه های شرکت‌های دولتی، ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند. ارقام حسابداری یعنی مبالغی که در عمل جزو درآمدهای حاصل شده این شرکت نیستند و همچنین توسط این شرکت خرج نمی شوند یعنی دارای ماهیت هزینه و درآمد واقعی نیستند.

بررسی صورت های مالی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۹۷ نشان می دهد که ارقام حسابداری نقش مهمی در درآمدها و هزینه های سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت دارند که جزئیات آن به شرح زیر است:

الف- بخاطر درج سهم دولت از درآمد فروش داخلی و صادرات نفت و میعانات گازی جزو درآمدهای شرکت ملی نفت ایران و احتساب مجدد این رقم جزو هزینه های این شرکت، بخش اعظم درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ایران به صورت ارقام حسابداری (غیرواقعی) است.

ب- بخاطر درج سهم دولت و صندوق توسعه ملی از درآمد «خالص» صادرات گاز جزو درآمدهای شرکت ملی گاز ایران و احتساب مجدد این رقم جزو هزینه های این شرکت، بخش قابل توجهی از درآمدها و هزینه های شرکت ملی گاز ایران به صورت ارقام حسابداری (غیرواقعی) است

ج- بخاطر نقش واسطه گری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران یعنی خرید نفت خام و میعانات گازی از شرکت ملی نفت ایران و فروش آنها به شرکت های پالایش نفت، بخش اعظم درآمدها و هزینه های شرکت ملی پالایش و پخش به صورت ارقام حسابداری (غیرواقعی) است.

براساس جدول فوق، حدود ۷۲۰.۵ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت بزرگنمایی شده اند.

 با توجه به آمارهای اشاره شده، میزان درآمدهای واقعی سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت در سال ۹۷ عبارتند از:

الف- شرکت ملی نفت ایران: ۵۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان

ب- شرکت ملی گاز ایران: ۲۶ هزار و ۸۱۳ میلیارد تومان

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران: ۴ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان

با توجه به آنچه گفته شد، این سوال مطرح می شود که چرا دولت ارقام حسابداری را از بودجه شرکت سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت حذف نمی کند؟/فارس

لینک کوتاه

http://naftiha.ir/39623

کلیدواژه

ارقام حسابداری

درآمدهای شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش

اخبار مرتبط

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها