printlogo


اسم رمز "واردات بنزین"نباشد!
اسم رمز "واردات بنزین"نباشد!
کد خبر: 83772 تاریخ: 1401/5/3 15:25
این روزها زمزمه‌های سبقت مصرف بنزین از تولید، نگرانی‌ها را از بحران داخلی بنزین و ازسرگیری واردات بنزین افزایش داده است اما ...

نفتی ها /این روزها زمزمه‌های سبقت مصرف بنزین از تولید، نگرانی‌ها را از بحران داخلی بنزین و ازسرگیری واردات بنزین افزایش داده است و نکته مهم در این میان اما این است که، این زمزمه های باعث نگرانی بسیاری  از صاحب نظران در این حوزه شده است که معتقدند  سخنان مسئولین به سمت واردات بنزین حرکت می کند، احتمال افزایش قیمت بنزین در سال پیش رو را تقویت خواهد کرد و به نوعی این زمینه سازی‌ها را تلاش برای بسترسازی برای افزایش قیمت بنزین می‌دانند. 

از سویی دیگر هم سیاست‌های دولت سیزدهم در راستای افزایش قیمت‌ها با عنوان «جراحی اقتصادی» بر کسی پوشیده نیست. حذف ناگهانی و بدون برنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات گمرکی و افزایش قیمت گندم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده ها و قاچاق همه و همه  باعث شده تا احتمال اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین که از سال گذشته نقل محافل شده است٬ تقویت شود.

علاوه بر این در تایید احتمال بالای واردات بنزین؛ سیدحمید حسینی٬ دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز گفت بود که احتمال کمبود بنزین در فصل تابستان وجود دارد یا باید بنزین پالایشگاهی را با شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به واردات فرآورده‌های نفتی کنیم.

اﻣﺎ اجرای این طرح اﯾﻦ ﺳﻮال را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا  در ماه‌های اخیر ﻗﯿﻤﺖ اقلام ضروری و دارو ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ؟ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ آیا در آﯾﻨﺪه ﻧﺎن و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﻢ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ ﻧﮑﺘﻪ اﯾنجاﺳﺖ ﮐﻪ این اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺲ از گفته‌های رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖها اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ که ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎری وارد ﻧﺸﻮد!

موضوع اما اینجاست که واردات بنزنی در هر حالتی و به هرعلتی اتفاقی ناخوشایند است که ارزهای محدود کشور را به جای بخش مولد اقتصادی به سمت کالایی مصرف هدایت خواهد کرد که البته می تواند برای آماده سازی اذهان عمومی برای افزایش قیمت بنزین نکته قابل توجهی باشد، اما به گفته بسیاری از کارشناسان، توجه به پالایشگاه‌ها، اصلاح جریان عرضه و تقاضا، استانداردسازی مصرف  بنزین خودروها و مواردی از این دست را  برای کنترل مصرف  بنزین کارساز می‌دانند و معتقدند  همین امر سبب پیشگیری از ایجاد یک جراحی اقتصادی و بحرانی دیگر خواهد شد.

مخاطبین عزیز پایگاه خبری–تحلیلی نفتی‌ها؛ شما می‌توانید از طریق پست الکترونیک naftiha.ir@gmail.com و دایرکت پیج اینستاگرام نفتی‌ها به آدرس @NaftihaNews برای ارائه نقطه نظرات، پیشنهادها، انتقادها و سایر پیام‌های خود با ما در ارتباط باشید.

 

 

لینک مطلب: http://naftiha.ir/News/83772.html