printlogo


ظهور دهه شصتی‌ها بر راس امور زیرمجموعه‌های شستا/ مدیرعامل جدید دراین روزها چه می‌کند؟
ظهور دهه شصتی‌ها بر راس امور زیرمجموعه‌های شستا/ مدیرعامل جدید دراین روزها چه می‌کند؟
کد خبر: 16419 تاریخ: 1398/6/5 08:09
شستا طی سالهای گذشته بالاخص در سال ۱۳۹۷ روزهای دشواری را پشت سرگذاشت. از حاشیه های حضور بازنشستگان برراس امور گرفته تا دهن کجی مدیرعامل سابق این شرکت به تصمیم‌های وزیرکار سابق!

نفتی ها /شستا طی سالهای گذشته بالاخص در سال ۱۳۹۷ روزهای دشواری را پشت سرگذاشت. از حاشیه های حضور بازنشستگان برراس امور گرفته تا دهن کجی مدیرعامل سابق این شرکت به تصمیم‌های وزیرکار سابق! 

سال گذشته شستا بسیار برزبانها افتاد تا جاییکه پای دفاع از عملکرد این شرکت به مجلس کشیده شد. هر چند که مدیرعامل سابق این شرکت برعملکردی مثبت تاکید داشت اما کارشناسان شستای آنروز را در آستانه ورشکستگی و ویرانی دانستند. آذرسال گذشته با تغییر مدیریت دراین مجموعه همگان با روی کارآمدن نیرویی جوان در راس امور این شرکت بر تغییر وضعیت این شرکت نسبت به گذشته امیدوار شدند. با اینحال تغییرات مدیریتی مستمر دراین شرکت طی ۸ ماهه گذشته برخی از کارشناسان را نسبت به ثبات مدیریتی و البته تصمیم گیری در شرایط بحرانی این شرکت نگران کرده است.
در حال حاضر شرکت تاپیکو و بالاخص شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی زیر مجموعه شستا با تغییرات مدیریتی مواجه شده اند که هر چند در رسانه ها از آن به عنوان اتفاق هایی مثبت سخن به میان می‌آید و آن را در راستای جوانگرائی در شستا می‌دانند اما به اذعان بسیاری از کارشناسان موج زلزله های پی درپی در شستا دراین روزها می‌تواند این شریان حیاتی اقتصاد کشور را با بحرانی غیرقابل باور مواجه کند. بحرانی که ظاهرا قراراست اینبار به دست دهه شصتی‌ها در سطح مدیریتی رقم خورد!
به نظر می‌رسد شستا علی رغم ایجاد موجی مثبت در زمان تغییر مدیریت این شرکت در آذرماه تا کنون تغییر چندان محسوسی در امر مدیریت شاهد نبوده و تنها نتیجه تاکید بسیار بر جوانگرائی دراین شرکت بوده است.
تا جاییکه از زمان حضور رضوانی فر برراس این شرکت تنها براین نکته تاکید شده که وی مدیری جوان است و قراراست با بهره گیری از جوانان تغییر اساسی در رویکرد و عملکرد این شرکت ایجادکند. تغییری که در تاپیکو هنوز رقم نخورده و مدیرعامل قدیمی این شرکت همچنان برراس کار تکیه زده اما در زیر مجموعه تاپیکو این تحولات بسیار بوده است.
هر چند که به اذعان برخی از کارشناسان تغییرات گسترده مدیرعامل سابق شستا نیاز به خانه تکانی دارد اما باید دید اولویت اول شستا برای تاپیکو اثربخش ترین زیرمجموعه اش تغییرات مدیریتی است یا مدیریت مدیران فعلی در راستای تحقق اهداف فعلی این شرکت است. چراکه شستا در حال حاضر در بحران جدی اقتصادی به سرمی‌برد و به نظر می‌رسد الویت اول باید سروسامانی باشد که به امور اقتصادی این شرکت داده می‌شود! هر چند که انسجام و ثبات مدیریتی در شرکت‌های خصولتی در ایران سالهاست به فراموش سپرده شده است و شستا نیز علی رغم جوانگرائی و ایجاد تفکر روز اما پیرو همان نگاه است!
با اینحال باید تاکید داشت حال برخی از شرکتهای نفتی بالاخص پتروشیمی این شرکت خوب نیست و باید هر چه زودتر به وضعیت آنان سروسامانی جدید داد. برهمین اساس "نفتی‌ها" به زودی در قالب گزارش‌هایی به وضعیت عملکردی پتروشیمی ها و شرکت‌های نفتی و گازی زیرمجموعه شستا خواهد پرداخت تا دیده شود وضعیت عملکردی این شرکت‌ها طی سالهای گذشته و البته مدیریت فعلی چگونه بوده است؟
لینک مطلب: http://naftiha.ir/News/16419.html